efiction efiction
efiction efiction
efiction efiction efiction efiction
Cím: Tedd, amit tenned kell Szerző: Sophie
[Vélemények - 321] Nyomtató Fejezet vagy Történet
- Szöveg mérete +
A szerző megjegyzései a fejezethez:
Születésnapi fejezet szeretett volna lenni, végül azonban nem lett, és talán nem is baj. Nagyon nehéz volt megírni. Amikor évekkel ezel?tt megálmodtam, még elképzelni sem tudtam, hogy ilyen nehéz lesz. De elkészült :) Jó olvasást!
Taylor Swift, The Civil Wars: Safe and Sound
Kodaline: Pray
Taylor Swift: Haunted


Halott menyasszony


Tíz ujjam van. Hajam. Fejem.
Egyhelyben állok.
De csurom vér és forog a korong,
és nincs világ, és nincs megállás.

Pilinszky János: Summa
Az éjszakai levegõ mintha a helyére kalauzolt volna minden eltévedt gondolatot és mozdulatot. Nem botladoztam és nem szédültem, még akkor sem, amikor a Grimmauld térre hoppanáltam, pedig a szûk, sötét alagúttól folyton a hányinger kerülgetett. Ennek talán az volt az oka, hogy végre valahára megtaláltam az egyetlen pozitív tulajdonságát: elég sötét és szûk volt ahhoz, hogy elvágjon tõlem mindent, ami a mai napon történt. Aodhfin, Flame, idõutazás…; ezek a szavak a nagyanyám háza mögött húzódó gyepesített sikátorban maradtak, onnan próbáltak utánam vinnyogni, teljesen sikertelenül. A tüdõm megtelt oxigénnel, a lábam energiával, a fejem pedig derûlátó gondolatokkal; még a visszatérõ félelemgombóc is összehúzta magát a gyomromban. Azt gondolta magában: Regulust biztos szólította a Nagyúr. Azt hitte, hazaér a megbeszélt idõre, ezért nem küldött baglyot, hogy ne aggódjak feleslegesen.

Helyeslõen bólintottam, majd suttogva hozzátettem:
- Az is lehet, hogy elaludt olvasás közben. Olyan kimerült volt szegény, egy csöppet sem csodálkoznék rajta, ha a könyvtár helyett az ágyában kezdte volna el bújni a könyveket…;

Egy macska szaladt át elõttem az úton, és futtában rám sziszegett, mintha a suttogásom megzavarta volna valami igazán fontosban. Vigyorogva megdörzsöltem libabõrös karjaimat, majd az édesdeden alvó Regulusra gondolva megszaporáztam a lépteimet.

A tizenhármas számhoz érve elkomolyodtam. Nem igazán szerettem Regulus nélkül lépni a Black-ház küszöbére, mert Mrs. Black túlságosan kedvelt engem, és hajlamos volt elképesztõ módon rám telepedni, ha nem volt velem a fia, aki már gyakorlottan hárította a duruzsolását. Leginkább ezért találkoztunk fõként a Hölgy otthonában, és ezért menekültünk Skóciába, Aodhfin paróki…;

Csatt. Volt-nincs. Leginkább nincs. Nincs helye. Nem itt és nem most. Soha többé.

Ha mégis egyedül kellett tiszteletemet tennem a kúriában, mindig buzgón imádkoztam, hogy Sipor a ház asszonyának távollétérõl tájékoztasson elõször.

Nemrégiben azonban elérkezett a nap, amikor Mrs. Black maga osztotta meg velem a biztonsági varázslatokat, arra az esetre, ha „olyan helyre kell menekülnöm, amely olyasmitõl is megóv, ami a szokott búvóhelyeken veszélyt jelentene” - azaz, ha egy hirtelen döntéssel teljesíteném az álmát, és átállnék az õ oldalukra.

A meglepetésként kapott tudást még sosem használtam fel, mert egy kicsit árulásnak éreztem, hogy olyasmivel éljek, amivel tulajdonképpen megvesztegettek. A kilincshez érve azonban ezúttal elbizonytalanodtam; Regulusra gondoltam, és minden viszolygásom elszállt. Egy halálfaló menyasszonya voltam, sokak szemében már ez is felért a köpönyegforgatással, mi hát ehhez képest az, hogy gond nélkül tudok bejutni a hírhedt Black-házba?

Ennek ellenére most is hezitáltam. Néha muszáj volt beszélgetnem egy kicsit a leendõ anyósommal, mert öntudatlanul kottyantott el nekem dolgokat, amiket Regulus elõl elhallgatott – és olyasmiket is, amik a Rend hasznára váltak. Mivel nem Regulus osztotta meg velem õket, bátran tovább adhattam…;

Már régen szántam rá magam az ilyen információgyûjtõ csevejre, annyira össze voltunk gabalyodva hites võlegényemmel, végül azonban arra jutottam, hogy ez a mai látogatás nem megfelelõ alkalom erre, sem a késõi óra, sem pedig zilált külsõm miatt. Váratlanul ért, hogy lenézve olyan élesen láttam magamon minden kosz- és vérfoltot, de már nem tudtam, és nem is akartam visszafordulni. Ahhoz képest, ahogy Regulus tegnap kinézett…; Elhessegettem a gondolatot: inkább erõt vettem remegõ kezeimen, és elegáns pálcaintésekkel beengedtem magam a házba.

Egy ugrással bent termettem az elõszobában, és az ajtónak dõltem, hogy kifújjam a levegõt, amirõl azt sem tudtam, hogy visszatartottam. Mozdulatlanul hallgatóztam mindaddig, amíg megbizonyosodtam róla, hogy senki sem vette észre a jogtalan behatolást, majd lábujjhegyen elindultam a lépcsõ felé.
- Úrnõm nincs itthon.

Néma sikkantással csapódtam a falnak, miközben az egyik kezemet a rémülettõl dobogó szívemre, a másikat pedig a lehorzsolódott könyökömre szorítottam.
- Sipor! – sipítoztam a normálisnál egy oktávval magasabb hangon. - A frászt hoztad rám. Édes Istenem, de megijedtem tõled. Huh.
- Úrnõm házon kívül van – ismételte robotként azon a hangon, amit utoljára akkor hallottam tõle, amikor majdnem meghalt Regulus ágyán. Abban a pillanatban, hogy a párhuzam megfogalmazódott bennem, megállt a szívem, és bár a logika azt diktálta volna, hogy a manó hogyléte felõl érdeklõdjek, félõrült módjára rohantam fel a szõnyeggel borított lépcsõfokokon, hogy találkozzam végre a gazdájával.

Valami borzasztó megszokásból megtorpantam Sirius szobája elõtt, és az ajtaja felé fordultam, hogy megigazgassam a félfára ragasztott dacos feliratokat. Regulus mindig dühös volt rám emiatt, és amint elmentem tõlük, újra az eredeti rendetlen helyzetbe gyûrte mindet, de most…; most egytõl egyig tökéletesen álltak, mintha Regnek nem lett volna ideje a mi néma, gyerekes kis háborúnkra, vagy mintha…; mintha feladta volna.

A gondolattól visszatért a reggeli rossz elõérzetem; a szám bizseregni kezdett Regulus csókjától, a fülemben az a szó csengett, és az érte tett ígéretek…; Nem értettem, hol voltak eddig ezek az érzések, de most, hogy belém robbantak, megtántorodtam tõlük. Ha nem kapaszkodom meg a kilincsben, azzal a lendülettel száguldottam volna tovább Regulushoz, feltéptem volna az ajtaját, és nem érdekelt volna semmi sem, csak hogy ott legyen. Így azonban volt egy másodpercem józanul végiggondolni a dolgot, számba venni, mi mindenen ment keresztül tegnap, és megállapítani, hogy semmi szüksége rá, hogy õrjöngve törjem rá az ajtót.

Úgy osontam tovább, mint egy tapintatos szerelmes. Tudtam, hol nyikorog a folyosó padlója, tudtam, mikor reccsen az ajtó, tudtam, hogyan kell leülnöm az ágyára, ha nem akarom felébreszteni…;

Az ágya be volt vetve, de csak úgy a látszat kedvéért, ebbõl tudtam, hogy Regulus csinálta. Hogy mikor és miért? Nem tudtam. Regulus ugyanis nem volt a szobában, és ekkor már levegõ sem.

Hisztis liba – torkolltam le magam az ájulás határán. – Talán még nem ért haza.

Egy halálfaló barátnõjének lenni nem leányálom…; - mondta egy alkalommal, amikor zokogva ápoltam a sebeit, mert egy teljes napra eltûnt. Képtelen vagyok hozzászokni – feleltem az ölébe gömbölyödve, mire megígérte, hogy igyekszik mindig üzenetet hagyni, akkor is, ha nem küld baglyot. Valóban, amint elmúlt a szédülés, megpillantottam a takaró ráncaiba gyûrt fehér lapot, épp Mardekár sötétzöld címere fölött. Erõltetett nyugalommal huppantam le az ágyra, és utána nyúltam, de már akkor láttam, hogy egy aprócska pacán kívül az égvilágon semmi sincs rajta.

Csalódottan dõltem hanyatt, hogy legalább Regulus illata vegyen körül, majd remegõ kézzel, óvodás módjára forgatni kezdtem a lapot, valami kódolt üzenet után kutatva. Ekkor jelent meg az ágy lábánál Sipor.

Reménykedve ültem fel, de az érzés szinte azonnal cserben is hagyott, amikor végre alaposabban is megnéztem magamnak a manót. Sipor sosem volt egy manószépség, már ha létezik egyáltalán ilyesmi, ezúttal azonban különösen görbének tûnt, és ráncai olyan sokat mélyültek, mióta utoljára találkoztunk, mintha évtizedeket öregedett volna – szinte magam elõtt láttam a bennük megülõ könnycseppeket.

Csakhogy a könnyeket nem csak odaképzeltem. Sipor hangtalanul zokogott, apró testét rohamokban rázta a szomorúság.
- Sipor? – Pókmászásban a takaró széléig küszködtem magam, és félénken megérintettem a füle hegyét. – Mi történt?
- Regulus gazdám…;
- Mi van vele? – szorult össze a torkom. Most már én is sírtam. - Baja esett? Üzent valamit?
- Üzent – bólintott megkönnyebbülten, majd elernyesztette ökölbe szorult kezeit. Olyan volt, mintha parancs ellen cselekedne…; vagy inkább, mintha nem tudná eldönteni, azt teszi-e. A látványától öklömnyire szorult a gyomrom. – Szavakat üzent, Meredith kisasszony. Sipor nem értette õket, nem is érti, de azt hiszi…; Sipor biztos benne, hogy Regulus gazdám azt akarta, hogy Meredith kisasszony elolvassa a levelét, de Sipor nem tudja, szabad-e…;
- Sipor, ide figyelj. – Bár én magam is nyárfalevélként reszkettem, erõltetett határozottsággal lefogtam csapkodó karjait, tenyeremmel pedig lassan letöröltem a sós foltokat az arcáról. – Meg kell nyugodnod. Ismersz engem, igaz? Tudod, hogy Regulus szeretett…; - Meghûlt a vér az ereimben, nem tudtam elég gyorsan folytatni a mondatot, hogy meneküljek a jeges félelemtõl, ami elöntötte a szívemet. -…; szeret engem. Tudod, hogy nincsenek elõttem titkai, ugye?
- Sipor tudja.
- Akkor el kell mondanod azokat a szavakat. Muszáj, Sipor – tettem hozzá a könyörgéstõl elcsukló hangon.
- Gazdám azt mondta, Meredith kisasszony rögtön tudni fogja, mit kell tennie…; Azt mondta, Sipornak meg kell jegyeznie minden egyes szót, hogy a kisasszony emlékezzen. Azt mondta…; Gazdám azt mondta…; - Fuldoklóként nyeldekelt, kidülledt manószemeivel kétségbeesetten bámult rám, körmei az alkaromba vájtak. – Konyha, apa, halál…; föld.

Nem tudom, a döbbenettõl engedtem-e el, vagy csak meglepõdtem, milyen váratlanul ernyedt el a teste, de Sipor egy pillanat múlva már a padlón kuporgott, egyetlen apró gombóccá gömbölyödve.

- Sipor, kelj fel, menj ki a szoba elé, és várj meg ott. Megértetted? Várd meg odakint, amíg elolvasom a levelet. Ez nagyon fontos.

Semmiféle gyengédséget nem mutattam felé, pedig nem voltam a gazdája, nem volt jogom ilyen hangot megütni vele szemben – mégis, egy szó nélkül felküzdötte magát a földrõl, és kisántikált a szobából.

Valamilyen csoda folytán a testem képes volt elvonszolni magát Regulus íróasztalának lábához; egészen odakucorodtam, mint egy viharban rettegõ kisgyerek, és a széknek támasztottam a homlokom, úgy dúdoltam a jelentéktelen kis pacának összeszorult szívvel egy régi emlék dallamát:
- Mondd, miért ilyen pokoli nehéz elveszíteni valakit?

A gyûrött papír varázsütésre kisimult, majd megtelt Regulus szálkás betûivel. Nagyokat pislogva meredtem a szavakra, anélkül, hogy valóban láttam volna õket, aztán nagyon tág lett a világ, és én nagyon kicsi benne, úgyhogy ösztönösen bebújtam az asztala alá, a székét pedig magamra húztam.

- Lumos – nyögtem az elsõ sorokat bogarászva.

Drága Med!
Azt hiszem, ismerlek egy kicsit, úgyhogy tudom, hogy ha meglátod, hogy búcsúzom, azonnal el akarod majd dobni ezt a levelet, valami világmegváltó gondolattól vagy egyszerûen a dühtõl vezérelve…; Arra kérlek, ne tedd. Hallgass meg, bogaram, mert hidd el, hogy most mindkettõnknek erre van szüksége.
Szóval itt volnánk, igaz? Arra már rájöttél, hogy ez egy búcsúlevél, de szeretném, ha azt is értenéd, miért. Nehéz elmondani, majdnem olyan nehéz, mint amilyen ma reggel volt otthagyni Téged, és hagyni, hogy azt hidd, még visszajövök, miközben tudtam, hogy ahová megyek, onnan még soha senki sem jött vissza. Valószínûleg én sem fogok, de kérlek, ne légy mérges, mert ha egyszer túljutsz a szokásos körökön, ezer százalék, hogy büszke leszel rám.
A barlangba megyek, Med, hogy…; Tudod te azt. Mindig mondogattad, hogy nincs hátra, csak elõre, de tegnap eltört bennem valami, amit még Te sem tudtál összeragasztani, mert minél jobban próbáltad, annál inkább éreztem, hogy többé már nem érdemlem meg. Rájöttem, hogy mit kell tennem, hogy legalább egy kicsit megmentselek Téged a szörnyetegtõl, akiért valaha annyira rajongtam, és segítsek Neked megmenteni mindenki mást. Ugye, milyen bátran hangzik? Pedig félek, Med, olyan nagyon félek, mert szeretlek. Istenem, mennyire szeretlek! Tudom, hogy csaltam, mert harmadszorra nem valami elképesztõen különleges alkalommal mondtam el Neked, mint ahogy azt ígértem, de szeretném, ha tudnád, hogy nem tudtam másként búcsúzni Tõled, és nem hagyhattalak itt úgy, hogy nem teljesítettem be a szeretetbûbáj rám esõ részét. Nem szeretném, hogy úgy érezd, örökre magamhoz láncoltalak, de igazából önzõ vagyok, és rettegek a gondolattól, hogy ha már nem leszek, mást is szeretsz majd úgy, ahogyan engem. Emlékszel az idióta mugli filmekre, amiket megnézettél velem? Olyan könnyedén mondták búcsúzóul: azt akarom, hogy boldog légy!, miközben a valóságban pokoli nehéz, Med, mert miközben semmi mást nem kívánok Neked, csak tengernyi boldogságot, nem akarom, hogy azt mással éld át.
Nem terveztem, hogy ilyesmiket írok, szerettem volna hagyni, hogy szabad szívvel dönts. Ha nem szeretnéd beteljesíteni a varázslatot, csak annyit kell tenned, hogy nem mondod el nekem harmadszor – a halálom után amúgy sem lesz sok idõd rá, csak annyi, amíg a világ élõnek hisz. Vagyis tulajdonképpen mit tudok én errõl? Csak egy hülye állat vagyok, aki tizenöt évesen elmotyogott egy õsi varázsigét, anélkül, hogy megértette volna. Most már túl jól értem. Érzem. Jó lenne, ha te is éreznéd, mert elég klassz…; Csodálatos, Med. De nem kell kimondanod, érted? Ne mondd ki, és lehetsz újra igazán szerelmes. Jó ég, kit hülyítek? Mondd ki, mert szeretlek, és nem akarlak elveszíteni, és akarom a szíved, hogy ne haljak meg teljesen, akarom, hogy legyen egy hely, ahol úgy emlékeznek rám, ahogy csak Te tudsz. Vagy dehogyis akarom. Csak szeretném.
Ne haragudj, bogaram. Tényleg gonosz vagyok, és csak magamra gondolok, pedig olyan lehetetlennek tûnik ez, mert csak Te jársz a fejemben. De talán, ha elpusztítom a medált, jóváteszek mindent; azt is, hogy erre az életre kárhoztattalak az önzõségemmel, és nem engedtem, hogy elengedj, amikor még lehetett volna.


Regulus – gondoltam vinnyogva -, nem tudod, hogyan kell elpusztítani. Azt a részt már nem vártad meg, hát nem érted? Mit mûveltél? Mit mûveltél, édes jó Istenem…;

A saját gondolataim elviselhetetlenek voltak, és nem volt mibe kapaszkodnom, csak Regulusba: abba, amit itt hagyott nekem magából.

Sajnálom. Azt gondoltam, férfi leszek, és nem érzelgõsködöm, mert fontos dolgokat kell tisztáznunk, hogy legyen értelme a halálomnak. Nagyon ügyesen kell majd viselkedned, hallod? El is mondom majd Neked mindazt, amit tudnod kell, de muszáj…;
Ez az, amit muszáj: Szeretem, ha nem szenvedsz a szárítóbûbájokkal, és hagyod, hogy a hajad hullámosra száradjon. Szeretem, hogy nem hiszed el, mennyire gyönyörû vagy, és hogy mindig azt hajtogatod, azért pepecselsz annyit a tükör elõtt, hogy a rosszból a legjobbat hozd ki, hogy ne kelljen miattad szégyenkeznem, közben pedig nem veszed észre, hogy a barátaimnak utánad csorog a nyála. Szeretem, ahogy a szemed színe játékosan vált szürkérõl kékre, attól függõen, hogy mit viselsz, vagy éppen mire gondolsz, és szeretem, hogy amikor rám nézel, egészen elmélyül a kékje, mint soha máskor. Szeretem, hogy még most is elpirulsz, ha hozzád érek. Szeretem, ahogy a gyûrût nézegeted az ujjadon, és szeretem a gondolatot, hogy egyszer a feleségem lettél volna. Szeretem, hogy szeretsz, és szeretlek szeretni. Szeretlek, Meredith Maeve Field, talán azóta, hogy hétévesen rám rontottál a könyvtárban. Nem hazudtam, amikor azt mondtam, ott töltöm a mai napot, mert nem is tudtam volna máshová menni, hogy valahogy Nélküled is Veled lehessek. Van ennek értelme? Remélem, igen.
Szeretném, ha fognád a kezem, amikor meghalok, de félek, nagyon félek, hogy amilyen önzõ vagyok, magammal rántanálak. Semmit sem bánok, ami kettõnkkel történt, csak azt, hogy így kell végzõdnie, hogy össze kell törnöm a szíved. Olyan erõs a vágy, hogy széttépjem ezt a levelet, és hozzád repüljek, de valahogy mégsem tehetem, éppen azért, mert ennyire szeretlek. Ez az, amit még el kellett mondanom, itt ér véget a búcsúm. Gondolj arra a percre a konyhátok padlóján, ha nagyon fáj, és engedd majd, hogy megfogjam a kezed ott, ahol leszek, mert hinnünk kell, hogy ez lehetséges. Emlékszel, mikor hozzám bújtál vigasztalásért, miután megbántottalak? Ott leszek, Med, mindig ott leszek, csak ne engedj el, mert én sem engedlek el soha.
Ez lenne a tökéletes zárómondat, igaz? Mármint persze, Te ennél százszor, ezerszer szebbet írnál nekem, de ha azt vesszük, hogy rólam van szó…; Tudod, mire jöttem rá? Képmutató vagyok. Lehet, hogy gyönyörû szavakkal búcsúznál tõlem, de az arcodba vágnám õket, mert annyira fájna, hogy csak attól lenne jobb, ha bánthatnálak érte, hiszen akkor még itt lennél, hogy bántsalak. Megint össze-vissza beszélek. De hidd el, ezt érezném, ha a helyzet fordított lenne. Most mégis arra kérlek, azért könyörgöm minden õszinte szerelemmel, ami ebben a felemás szívemben van, hogy légy nagyon bátor. Pofátlanság, tudom. Utálom is érte magam, mert tisztában vagyok vele, hogy nekem nem lenne hozzá erõm – ugyanakkor azt is tudom, hogy Benned milliószor több van, hiszen annyival, de annyival jobb ember vagy nálam, és rengetegen vannak, akiknek szüksége van Rád. Utasítgatni foglak, mert egy szemétláda vagyok, de ezzel annak a tengernyi embernek szeretnélek megmenteni, akik még itt maradnak, hogy szeressenek azért, aki vagy.
Elõször is, Med, az Eskünek életben kell maradnia ahhoz, hogy biztonságban légy. Erre egy megoldásunk van: azt kell mondanod, hogy szakítottam Veled. Ha csak úgy meghalok, ki tudja, mit sütnek ki ezek a mocsadékok? Természetes halálról…; mármint olyanról, ami nem merénylet miatt következik be, szó sem esett az Esküben, és biztos vagyok benne, hogy a Nagyúr megkapaszkodna ebben a kibúvóban, ha el akarna hallgattatni Téged. Kitalálna valamit. Ráadásul ez egy szokatlan Eskü, még sosem volt rá példa…; biztosan tele van kiskapukkal, amikrõl álmodni sem merünk, úgyhogy olyasmire kell építenünk, amit több ponton is egyértelmûen leszögeztek a nagyfõnökök, amikor kimondták az Eskü szavait: a szakításra.
Azt hiszem, nem lesz olyan nehéz elhitetned velük, hogy ez történt, mert mostanában sokat veszekedtünk. Nagyanyád is hallotta, mások is hallották, van elég tanú, és Mrs. Noble a tegnapi dolgokkal is tisztában van, akkor is hangosan vitáztunk…; Ráadásul kilopóztam a házatokból, mint egy bûnözõ; mi a frászért tettem volna ekkor taplóságot, ha nem azért, mert éppen összetörtem a szíved, és nem volt képem a Vén Patróna elé állni a darabjaival?
Jó ég, sajnálom. Ez most olyan, mintha direkt örülnék annak a sok feszültségnek és marakodásnak, amivel az utóbbi idõben nem spóroltunk, pedig sajnálom. Sajnálom, Med. Azzal hitegetem magam, hogy egyikünk sem tehet róla, hogy nehéz idõk járnak, de valójában én tehetek az egészrõl és ez a bomba, ami egyre csak nõtt bennem, most pedig felrobbant. Szenvedtem az élettõl, aminek Te voltál az egyetlen értelme, és Te lettél az is, akin minden vergõdésem csattant. Hála annak a Te Istenednek, hogy legalább ennyi hasznod lesz az egészbõl. Alá tudod támasztani azt, amit mondasz, el tudod velük hitetni, hogy eldobtalak magamtól. Azt mondják, a jó hazugság igazságon alapul…; Sajnálom. Med. Ezt is úgy sajnálom. Mármint…; Mindegy. Szóval mondd el, ami történt, mondd el, hogy nem bírtam tovább a lelkiismeret-furdalással, és meg akartalak menteni Téged a démonaimtól. El fogják hinni. Bella, Rabastan, a Nagyúr…; Nem lesz okuk kételkedni, szóval nem ez lesz a nehéz, hanem a következõ lépés.
Be kell adnod neki, hogy el akartam menekülni innen, de valaki rájött a halálfalók közül, és megölt engem az árulásért. Talán megkattantam egy kicsit, és egyenesen házhoz mentem valakihez, azzal a be nem ismert szándékkal, hogy megölessem magam? Ez bonyolult? Egyszerûbb lenne az öngyilkosság? Merlinre, nekem ez nem megy, kettõnk közül Te vagy a zseni. Nevetséges, hogy segítened kell, hogy segíthessek Rajtad. Szánalmas vagyok. De Med, a halálom nagyon fontos, mert ez az igazság, és az egyetlen út, hogy jól jöjjünk ki belõle az, ha a saját érdekeinknek megfelelõen tálaljuk. Árulónak kell tûnnöm, hogy a haragjuk ne Rajtad csattanjon.
Rád bízom, hogy csinálod, de ezt a két dolgot mindenképpen kösd a lelkükre, miután elégetted ezt a levelet: szakítottam Veled, aztán meghaltam.
Azt kívánom, bár hazugság lenne.
Azt kívánom, bár…; De mindegy. Túl okos vagy Te ehhez. Meg fogod oldani egyedül is, csak akartam adni egy lökést, és beleverni abba a tudós fejedbe, hogy nem omolhatsz össze, amíg nem vagy biztonságban. Ne merészelj összetörni, hallod? Ezeket a dolgokat meg kell tenned. Ha nem magadért, hát a tieidért. Elmondhatsz majd nekik mindent, érted? Mindent, amit tõlem tudtál meg. Szeretek arra gondolni, hogy ettõl egy kicsit jobb lesz a világ, amiben élsz. Téged is szeretlek. Legyen elég ez a két dolog, hogy tovább menj. Kérlek, ne add fel. Küzdj még. Helyettem is. Magadért is. Értem is.
Így a végére rájöttem, mi a tökéletes zárómondat. Nem is mondat, csak egy szó…; van erre valami irodalmi kifejezés.
Végszó, igaz? Ez az? Ami elõtt a színészek nagy levegõt vesznek, kimondják, és aztán gördül a függöny? Jól emlékszem? Jól érzem? Ez is mindegy lenne, ha kapnék levegõt. Ha ki tudnám mondani. Egyedül csak azzal a bizonyos függönnyel nem lesz gond: azt elintézik helyettem, csak idõben oda kell érnem.
Idõ…; Ideje indulnom. Nem akarom, hogy véletlenül ideérj, rám ronts, és eltántoríts attól, hogy egy jó célért haljak meg, mint valami nemes lelkû gyilkos.
Igazából persze mindennél jobban szeretném, ha most betoppannál ide, úgyhogy…;
Nagy levegõ, végszó, függöny: szeretlek.

Regulus Arcturus Black


Egy másodpercig hitetlenül meredtem a levélre, miközben a gondolataim néma lázadással hadarták, hogy ez nem lehet igaz, ez nem történhetett meg Vele. Aztán lepergett ez a luxuspillanat, amikor még volt bennem egy csipetnyi naivság, amivel kételkedni tudtam, és elpusztult bennem az utolsó gyermeki sejt is. Meghalt, pont, mint Regulus. Indulnia kellett. Miért? – kérdezte volna a bennem lakó gyermek, ha nem lett volna szürke az arca a haláltól. Regulusnak indulnia kellett – motyogtam a csöppnyi testnek. - De mikor?

Olyan gyorsan vetõdtem ki az asztal alól, hogy lefejeltem a szék sarkát; valami vörös és ragacsos csorgott a szemembe, amit azon nyomban le is a töröltem az elsõ kezem ügyébe akadó dologgal. A vérem elmaszatolta Regulus szavait, majd felgyújtotta õket. Nem, én gyújtottam fel. Mert Regulus azt mondta. Mert dühös voltam. Mert Regulus szájából akartam hallani õket. Mert nem akartam hallani õket soha, soha, soha.

Az öklömmel a halántékomat dörzsöltem, hogy kiûzzem õket a fejembõl, a talpammal pedig a lángoló papírdarabokat tapostam, de felgyulladt a talárom széle, és olyan forró volt a lábam alatt a talaj, mintha hideg vízben ácsorognék.
- Sipor. – A torkomból sikítva gurgulázó betûkbõl a legnagyobb meglepetésemre egy név bukkant elõ. Pont az a név, aminek a gazdája a földet locsolta körülöttem mindenféle ördöngös manóbûbájjal.
- Meredith kisasszony vérzik – mondta szemrehányóan, de nem nézett rám; azt hitte, ha lehajtja a fejét, nem látom, hogy igazából a szemével öntözi körülöttem a padlón parázsló foltokat. Elöntötte a szívemet a hála, amiért helyettem sírt, amikor én nem sírhattam, csak menetelhettem. Mindig elõre, sosem hátra, kézenfogva a lelkemet elöntõ ocsmány reménnyel, amit vérzõ karjaim láttán lassan magához ölelt a visszás diadal.
- Nem baj, Sipor – feleltem mosolyogva. – Szükségünk lesz rá.

*


Felnõtt boldogság, így hívnám ezt az érzést, ha nem töltene ki a fejem búbjától a lábam hegyéig. Vagy inkább úgy: bölcs boldogság, mert ez még alliterálna is. Nincs kedvem kacarászni vagy ugrabugrálni, pedig mindkettõ õsi szokásom direkt azokra az alkalmakra, amikor valami igazán nagy öröm ér. Most csak mosolygok, és szorítom Regulus kezét; a võlegényem kezét.

Talán a körülmények tették az egészet ilyen csendessé és komollyá, talán mi magunk értünk meg rá ilyen nagyon – nem számít. Menyasszony vagyok. Férjhez fogok menni a fiúhoz, akit mindennél jobban szeretek, az egyetlen emberhez, aki miatt még szilárd talaj van a lábam alatt.

A szilárd talaj most lépcsõ, puha szõnyeg, mert Regulus felfelé vezet engem, egyenesen a szobájába, ahol egy manó lebeg élet és halál között. Ettõl ki kellene józanodnom, de nincs rá szükség, mert furcsa módon így is sokkal jobban jelen vagyok a pillanatban, mint valaha. Az öröm mellett elfér a fájdalom és az aggódás; errõl szól az élet. Az enyém még inkább, mint bárki másé.
- Bemenjünk? – kérdezi Regulus, majd egészen felém fordul, és a szájához szorítja a tenyeremet, hogy puhán belecsókoljon. A mozdulatban annyi szeretet van, hogy egy kicsit meg is szédülnék, ha nem lennék tõle olyan nagyon valóságos.
- Nincs más út, csak elõre – felelem határozottan, majd elsimítom kócos haját a homlokából.
- Amit mondtam, hogy szörnyen néz ki…; azzal nem vicceltem. – A tenyere, ami nem zárja bilincsbe a kezemet, már a kilincs fölött lebeg, de Regulus az arcomat kémlelve toporog az ajtó elõtt.
- Segíteni szeretnék. Bármi is van vele, bármi is történt abban a barlangban…; Megbirkózom vele.
Regulus bólint, de mégsem mozdul, amíg tüntetõleg elõrébb nem araszolok.
- Nem tudom, mi lenne most a jobb…; - kezdi már akkor, mikor még csak Sipor lábujjait látom. – Fel kellene ébresztenünk, és keresztkérdésekkel vizsgálni, hogy minden rendben van-e a fejében, vagy inkább…; - Élesen szívom be a levegõt, amint elém tárul a megkínzott manótest minden részlete, Regulus pedig elharapja a mondat végét. Nem mintha tele lenne fizikai sérülésekkel, egyszerûen csak valahogy az egész létezése rettegést köpdös a világba, még úgy is, hogy nincs eszméleténél. Amennyire csak remegõ lábaim engedik, közel osonok az ágyhoz, és kapkodva végigsimítok a manó ráncos arcán. A bõre egy kicsit mintha melegebb lenne a kelleténél, de egyébként semmi olyasmit nem látok rajta, amit azonnal kezelnünk kellene. Egy pillanatra azt kívánom, bár belenézhetnék a lelkébe is, de aztán úgy végigborzong rajtam valami ösztönös félelem, hogy azonnal el is felejtem a gondolatot.
- Szerintem hagyjuk aludni, amíg lehet – suttogom, miközben alig tudatosul bennem, milyen erõsen markolom Regulus ujjait. - Talán tehetnénk vizes borogatást a fejére…;
- Kötve hiszem, hogy most bármiféle víz közelében akarna lenni – vágja rá sötéten, és ezúttal õ szorít meg engem. Az erõ nem az enyémhez hasonló gyengeséget rejt, hanem tömény bosszúvágyat, ezt jól tudom.
- Akkor üljünk le ide a sarokba, és meséld el végre, mi történt pontosan ezzel a szerencsétlen teremtéssel.
- A Nagyúr elvitte ebbe a fura barlangba valahol a tenger közepén. Azt hiszem, muglik nem találhatnak rá, mert az alapján, amit Siporból kiszedtem, teljesen zárt…; valami õsi mágikus hely lehet, tele sötét varázslattal, amiben az a tetû lubickolhat. – Olyan régen ismertem már Regulust, de ilyen hangon még sosem hallottam Voldemortról beszélni. Ijesztõ, az igaz, mert tele van maró gyûlölettel, keserûséggel és mérhetetlen csalódottsággal, valahogy mégis melegebb lesz tõle a szobában. – A falakat kívülrõl vérrel lehet megnyitni egy benyúló sziklaszirtrõl. Egy ártatlan vérével, ha jól sejtem. Sipor azt mondta, odabent egy óriási tó van, tele halottakkal, a tó közepén pedig egy tál, tele egy borzalmas itallal. Sipornak ki kellett innia, hogy a Nagyúr aztán elrejthessen valamit a tálban, de Sipor azt már nem látta rendesen, mert nagyon szomjas volt, és nagyon szenvedett attól a borzasztó löttytõl, de inni csak a tóból tudott, és akkor lerántották azok a szörnyek, és…;
- Elég – szakítom félbe csendesen, majd az ölembe húzom a fejét, és átölelem a reszketést, ami most õ maga. Az aranyvérû fiú, aki majdnem sír a szolgálójáért. – Inkább mondd el, hogy menekült meg.
- Emlékszel arra, amit a Mungóban meséltem? Hogy olyan csúnyán ráparancsoltam, hogy jöjjön haza? Ez mentette meg, ezért tudott visszajönni ebbe a házba…; Anyám egy vidéki rokonnál van a hétvégére, de amint hazaér, nagy vonalakban kitálalok neki az egészrõl. Sipor a külvilágnak már nem létezik. A Nagyúr nem tudhatja meg, hogy él, nem tudhatja meg, hogy elkotyogta nekem a mocskos kis titkát.
- És mi? Mi mihez kezdünk vele? – sóhajtom alig hallhatóan, mert valójában nem akarom tudni.
- Elmondjuk Aodhfinnek. Õ biztos még többet kapizsgál a dologból, hála a flancos emlékeinek…; - Regulus hirtelen kinyitja a szemét, már az sem érdekli, ha kicsordulnak azok a fránya könnyek; lágyan érinti meg az arcomat, a tekintete azonban keményen tartja fogva az enyémet. – Med, biztos vagyok benne, hogy egyszer oda akar majd küldeni, hogy megszerezd azt a valamit, amit Voldemort elrejtett, ráfogja majd, hogy ez a Nagy Pusztító Terv része, de meg kell ígérned, hogy sosem mész oda. Ígérd meg nekem…;


*


A hullámok a lábaimat nyaldosták, és meg-megcsúsztam a vizes sziklákon, ahogy a minden ízében remegõ Sipor után botladoztam egy érdes kõfal mentén. Nagyon sötét volt, mert bár közel volt a szabad ég, a hegynek ebbe az eldugott elõszobájába nem hatolt be a sápadt holdfény. A sötétség megijesztett, de mivel ez a félelem eltörpült a mellkasomban dúló vihar mellett, nem törõdtem vele. Siporét azonban nem hagyhattam figyelmen kívül, különösen akkor nem, amikor végül megtorpant a perem egy szélesebb szakaszán, és amilyen távolról csak lehetett, a falra mutatott:
- A bejárat.

Abban a pillanatban nagyon sok mindent kellett volna megbeszélnem vele. Mikor jött ide Regulus? Hogyan? Vele voltál? A szívem mélyén azonban mindegyik kérdésre tudtam a választ, és meg sem próbáltam minden szörnyûség és fájdalom ellenére valahogy visszabotorkálni a józaneszemhez. Nem érdekelt. Az sem, hogy kegyetlen vagyok egy rabszolgasorban tengõdõ lénnyel, aki sosem bántott, és az sem, hogy a võlegényem utolsó kívánsága ellen cselekszem. Bármi állt abban az átkozott levélben, amivel szétcincálta és megtaposta a létezésem, nem érdekelt. Nem érdekel.

Úgyhogy végül csak biccentettem a manónak, majd szelíden megkértem, hogy várjon meg, és a karomról a sziklákra dörzsöltem a vért. Már megalvadt, így nagyon erõsen végig kellett húznom az érdes falon, hogy újra felnyíljanak a sebek, de ez sem számított, mert valójában be sem forrtak soha.

A barlangban világosabb volt, mint odakint, ahol Sipor vacogott könnyes szemekkel, ezért habozás nélkül indultam meg az új sziklaperemen. Zöldes fényben játszott minden, pont, ahogy Harry emlékezett; a fény a tó közepén magasló apró szigetrõl szûrõdött felém. A szigeten senki sem várt engem, ezt már innen láttam, mégis, úgy tûnt, ha tovább tapogatózom a fal mentén, elérek egy olyan pontot, ahol közelebbrõl is szemügyre vehetem. Ahol találhatok egy csónakot, mélyen a vízbe eresztve, hófehér halottkarok szorításában…;

Odalent vergõdik valaki. Levegõért szalad. Értem nyúl, ha megkeresem, és visszahúz…; visszahúzhatom.

A fejemben csönd volt. Caitlin hangja rettegve lapult meg egy sötét sarokban, és én gondolatban megtapostam ezt a gyáva hallgatást, mert bûzlött az aggodalomtól, és el akartam oltani.

Olyan csönd volt mindenütt…; olyan mérhetetlen csönd. Cseppet sem hasonlított az emlékben, abban a távoli, iszonyatos titkokat rejtõ szobában hallott elszánt suttogásra. Nem voltam egy meg sem született kamaszfiú. Nem voltam Dumbledore. Nem voltam Regulus se. Egyedül voltam.

„Voldemortban bizonyára fel sem merült, hogy egy tizenhat éves gyerek eljuthat ide.”

- Nem gondolta, de megtörtént – suttogtam alig hallhatóan, mégis ezer visszhang verõdött vissza rám, amitõl a falhoz lapultam. – Meg fogom akadályozni – mondtam a hangoknak most már határozottan, aztán hagytam, hogy a terv nélküli gondolat kiáltásként szökjön ebbe a vakvilágba: - Invito Regulus Black!

Remegtem. Féltem. Sírtam. Úgy zokogtam, hogy a fuldoklásom elnyomta a megtörõ víztükör zaját, így hát csak meredtem a kiemelkedõ alakra döbbent reménnyel. Sirius nem jött elõ a függöny mögül. Regulus igen.

Alig néhány lépésre volt tõlem. A kezét nyújtotta felém. Sötét haja volt és sápadt bõre, és nem akart már mást, csak velem lenni. Nem akart már hõs lenni. Én sem. Ugyanazt éreztük, mint mindig.

Letérdeltem a víz mellé, majd elõrehajoltam a szívemmel és a mosolyommal, hogy megfogjam a kezet. A szakadt pulóverem megérintette a vízfelszínt, ahogy szinte lebegve nyújtózkodtam az alak felé, azután valóban lebegtem, puha karok tartottak fent, és Regulus felé sodortak, tálcán vittek neki, tálcán vittek a halálnak…;

- NEM! NEM! NEM! NEM! – A bokámat meleg ölelte körül. A hosszú ujjak bilincsként fonták körbe, és húztak visszafelé: a fénybe, ahol vak voltam, ahol semmi keresnivalóm nem volt. Ordítottam, sírtam, fájtam; jobban, mint mikor a sziklák lehorzsolták a hasamról a bõrt, jobban, mint mikor a fehér kezek visszarántották a fejem a vízbe, és egy pillanatra nem kaptam levegõt, jobban, mint amikor a dühödt kiáltásokat zokogás váltotta fel, és bezárult az ajtó köztem és a zöld fény között, és ott találtam magamat, a félembert a sötét elõszobában egy könnykoncert közepén, ahol egy manóval játszottam duettet. Még mindig a bokámat szorongatta.

- Nem, nem, nem, nem, nem – ismételgette a fejét rázva; a fülei az arcát csapkodták.

Összegömbölyödtem a földön, és csukott szemmel figyeltem, ahogy a csapkodó hullámok hûvös jóindulattal segítenek a könnyeimnek tavat csinálni. Azon gondolkodtam, mikor lesz elég mély ahhoz, hogy elsüllyedjek benne. Mikor vájja szét ezeket a sziklákat annyira, hogy egészen alájuk bújjon, és összeérjen a benti tóval? Mikor mos minket össze az esõ, Regulus?

A pofon elõször az én arcomon csattant, aztán Siporén, nagyon sokszor.
- Meredith kisasszony ne haragudjon Siporra, de Sipornak vissza kellett hoznia Meredith kisasszonyt, mert Sipor gyenge, és nem tud errõl a szörnyû helyrõl egyedül elhoppanálni, és…;
- Megpofoztál – motyogtam a kezeire meredve. Egészen elkékültek, de nemcsak a hidegtõl: azok a karján ütések nyomai voltak. Rúgásoké. – A lábamnál fogva vonszoltál ki ide?
- Sipor máshogy nem tudta megmenteni Meredith kisasszonyt – sütötte le a szemét. – Sipor nagyon sajnálja, de nem hagyhatta meghalni a kisasszonyt…; Sipor most egyedül döntött, Sipornak most senki nem parancsolta meg, hogy hagyja ott a barlangban, hogy itassa meg vele mind egy cseppig azt az iszonyatos italt, hogy cserélje ki a nyakláncot, aztán menjen el, pedig ha Sipornak nem kellett volna foglalkoznia a nyakláncokkal, meg tudta volna menteni Regulus gazdámat…; Meredith kisasszony, gazdám megparancsolta Sipornak, Sipor pedig hûséges a Black-családhoz, Sipor engedelmes házimanó…; Sipor nem hagyhatta meghalni azt az embert, akit Regulus gazdám mindennél jobban szeretett.

Az emlékezés összetörte Siport. Ez a hely, ahová érzéketlenül elrángattam, ugyanaz volt, ahol a Sötét Nagyúr megkínozta õt egy gonosz varázsitallal. Regulus és én akkor megígértük neki, hogy nem kell visszajönnie, de mindketten megszegtük a szavunkat, és a hely borzalmai tovább nõttek: az a hely lett, ahol Sipornak meg kellett kínoznia azt az embert, akit õ szeretett mindennél jobban. Végig kellett néznie, ahogy Regulus meghalt, mert kötötte az õsi mágia.

Most nem kellett volna végignéznie semmit, mégis utánam jött, és bár két lábbal tapostam a neki tett ígéretemen és magán Siporon is, kimentett abból a tóból, ami elvette tõle Regulust, és kis híján vele is végzett.

Sipor sokkal erõsebb és bátrabb volt, mint én valaha, még akkor is, ha most még nálam is kisebb gömbbé csomagolta össze magát, és kimerülten sírdogált a tavacskám mellett.

Robotként simogattam a fejét, és bár ragacsos volt az arcom, könnyek nélkül csitítgattam mindkettõnket, amíg rá nem döbbentem, hogy valahol a lelkem legsarkában még akad egy csonka gyertya, amivel világosságot gyújthatok legalább addig, amíg elérem, hogy se Sipor, se Regulus áldozata ne legyen hiába.
- Sipor, figyelj rám, kérlek – szólaltam meg a feneketlen kút legmélyérõl, mire a manó kinyitotta dagadt szemeit. – A nyaklánc, amirõl az elõbb beszéltél, amit kivettél a kõtálból a szigeten…; hová tetted?
- Regulus gazdám ráparancsolt Siporra, hogy semmisítse meg.
- Hazavitted? Ott van a Black-házban? – Egy horcrux.
- Igen, Sipor…;
- Mrs. Black nem tudhat róla. Sipor, nem maradhat ott, érted? – Lázasan kergették egymást a fejemben a gondolatok, és bár tudtam, mit kellene tennem, a mondatok akadékoskodtak, és nem akartak testet ölteni.
- Regulus gazdám is ezt mondta – felelte Sipor szinte dorgálóan. – Gazdám azt is mondta, hogy arról, ami ma történt…; hogy amit gazdám a barlangban csinált…; hogy Sipor…; hogy Sipor…;

Ezúttal én pofoztam meg õt. Nem is azért, amiért õ engem, hogy kirángassam valami belsõ, emésztõ sötétségbõl, hanem azért, hogy engem ne rántson oda vissza.
- Sipor, most menj haza, fogd a medált, és vidd el Skóciába, az Aodhfin nevû paphoz, akit Regulusszal látogattam. Csak õ tudja elpusztítani. Csak az õ segítségével tudod teljesíteni Regulus parancsát.

Sipor nem mozdult, csak nézett engem azzal az óriási manótekintetével, a hallgatásától pedig csöndes folyamként eredtek meg újra a könnyeim.
- Tudom, hogy nem vagy köteles teljesíteni, amit én kérek tõled, hiszen nem vagyok a gazdád, de azt reméltem…; Sipor, elhoztál ide engem, pedig azt sem lett volna kötelezõ, és nem tudom, hogy azért tetted-e, mert te is remélted, hogy még megmenthetem Regulust, vagy valami más miatt, de…;
- Sipor megteszi…; megteszi Meredith kisasszonynak. Meredith kisasszony gazdám…; gazdám menyasszonya. Meredith kisasszony mindig…; kedves volt Siporhoz. Sipor megteszi, amit a kisasszony kért. Sipor elmegy ahhoz a paphoz.
- Köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm, Sipor. – Butaság, de éreztem, ahogy a megkínzottság könnyei a háláéval keverednek, és egy röpke pillanatra még ezért is hálás tudtam lenni. – Akkor indulj. Vigyázz, nehogy Mrs. Black vagy bárki más meglásson, tudod, hogy még mindig bujkálnod kell a Tudodki elõl; most még inkább, mint ezelõtt. Mondd el Aodhfinnek, hogy mi történt, válaszolj minden kérdésére, mert szüksége lehet rá ahhoz, hogy meg tudja semmisíteni a láncot. Ha végeztél, menj haza, és rejtõzz el, ahogy eddig tetted.
- Igenis, Meredith kisasszony. – Amikor bólintott, még embrióként kuporgott a földön, de mire befejezte a mondatot, már kopott vigyázzállásban magasodott fölém, készen arra, hogy hoppanáljon.
- Regulus büszke lenne rád – suttogtam a lábait bámulva, majd befogtam a fülem, hogy megóvjam magam a hangos pukkanástól; az azonban nem jött.

Csodálkozva néztem föl az engem vizslató Siporra, mire egészen haloványan elmosolyodott.
- Sipor elõször hazaviszi Meredith kisasszonyt.
- Nem haza megyek, Sipor – vágtam rá majdhogynem öntudatlanul, noha fogalmam sem volt, hová tartok.Gondolkodj, Meredith. Hogyan teljesíthetnéd Regulus kéréseit? Mi a legjobb megoldás?
- Akkor Sipor elviszi Meredith kisasszonyt oda, ahová megy. – A manó határozott mozdulattal megragadta a csuklómat, majd felcibált a földrõl, hogy indulásra nógasson. – Egyedül úgysem tud innen kijutni, hacsak nem akar úszni – tette hozzá gyanakodva.
- Nem, Sipor, már nem akarok úszni. Vigyél ki a partra, onnan már egyedül is tudok hoppanálni, nem kell a szuper manómágiád. – Szúrós szemekkel nézett fel rám, és egy kicsit erõsebben fogta a karomat. Felsóhajtottam. – Nem fogok hülyeséget csinálni, Sipor. Az elõbb megmentettél. Nem vagyok akkora tapló, hogy ezt semmibe vegyem, jó? Csak van egy kis dolgom. Regulus nekem is hagyott hátra feladatokat.

*


A parton reszketve támaszkodtam meg egy korhadó fában, miután biztató mosollyal útjára bocsátottam Siport. A mosolynak meg kellett halnia, mert túl sokat emésztett fel a pislákoló gyertyából: a helyére könnyek tolakodtak, dühös könnyek, fáradt könnyek, szomorú könnyek és tanácstalan könnyek.

Gondolkozz, Meredith. Gondolkozz.

A lábaim hirtelen felmondták a szolgálatot, és amint teljes súlyommal nehezedtem a halott fára, az megreccsent, és eltört alattam, hogy újabb horzsolást ejtsen a halott lelkemen. A halott kezeimmel végigsimítottam az oldalamon végigfutó sokadik vérzõ seben, de csak beledörzsöltem a halott fa halott mocskát a halott testembe, ahová már nem is fért több halál.

- Szeretlek, Regulus – suttogtam erõtlenül a porba, mire a varázslat erejétõl még egyszer fellobbant a gyertyaláng.

*


/Eszméletlenre átkozni valakit nem nagy dolog: egy jól irányzott kábító vagy taroló átok, és az ellenfél csatát vesztve hever a padlón. A mágia ilyen. Semmi közvetlen érintkezés, semmi fizikai kapcsolat, csak a pálca, pár szó, egy fénysugár és a test. Vagy egy másik pálca. A résztvevõk talán nem is látják egymást, talán elbújnak egy sírkõ mögött, talán méterekrõl céloznak egymásra.
A mágia ilyen. Azt hiszem, nincs az a Cruciatus, ami akkora örömet okozna, mint egy ökölcsapás. A puszta emberi erõ, ahogy a bõr felszakítja a másik bõrt, ahogy minden segítség nélkül, egyes-egyedül csak te okozol fájdalmat egy célzott, dühödt érintéssel. A kezeden csillogó vérrõl az ellenfél fájdalma tükrözõdik vissza, úgyhogy nem is kell a szemébe nézned…;
Annyira valóságos az egész, köze sincs a filmszerû, villogó harcokhoz, azokhoz a színekhez, amiket egy emberen sohasem látsz. Annyira valóságos…; Mert amikor annak a másoknak tehetetlenül felreped a szája, nemcsak érzed, hanem látod is, hogyan hasadt meg, hogyan vérzik tehetetlenül a szíved. Egy eltörõ csont a benned eltört létezés visszás képe ebben a mocskos világban, ahol mindig meghal valaki, akit szeretünk.
Azóta sem sírtam úgy. Azóta sem ütöttem meg senkit azzal a gomolygó fájdalommal.
Azóta sem szerettem úgy senkit, mint Regulus Arcturus Blacket./


*


Nem tudom, miért sétáltam végig azon az eldugott külvárosi utcán, amelyrõl csak egyszer hallottam, a homályos, még elevenen meghalt múltban. Nem tudom, miért hagytam, hogy a cipõm kopogását elnyelje a kiöntött csatorna bûzös sara, hogy a bokámat azok a szennyes hullámok nyaldossák, amik közé talán az imént köptek alávaló gyilkosok, miközben társukhoz igyekeztek a koszossá alázkodó csillagfényben.

Nem tudom, hogyan találtam meg Perselus Pitont, nem tudom, miért nem maga Voldemort nyitott ajtót, miért a lompos, ápolatlan denevér, akit egész életemben csak szántam…; Nem tudom. De jó érzés volt megütni õt.

*


- Sohasem állítottam, hogy szép az orrom, de erre a plasztikára már végképp nem volt szüksége, Field.

Piton hangja valahonnan jobbról szûrõdött el hozzám, enyhén tompán az elõbb említett orra nyomott koszos konyharuhától. Nem foglalkoztam vele. Éppen döbbentem. A kifejezéstõl beteges kényszer fogott el, hogy vihogni kezdjek, de már így sem volt túl jó a belépõm, úgyhogy csak bámultam magam tovább a tükörben rezzenéstelen arccal. Elõször azon döbbentem meg, hogy Piton se szó se beszéd berántott a házába azok után, hogy eltörtem az orrát, miközben nyugodt szívvel rám is csaphatta volna az ajtót. Erre rakódott rá az a meglepetés, hogy a bejárattal szemközt egy egész alakos tükröt tartott, amit ugyan évek óta nem takarított meg senki, de egy Piton-típusú fickónál már maga a létezése is csodaszámba ment. A következõ döbbenet én magam voltam: a tükörképem ugyanis nem engem ábrázolt, hanem a halottat, akinek éreztem magam. Sápadt, véres…;
-…; koszos, szerencsétlen és aggasztóan önpusztító kinézetû. Ilyen vagy. És ezen az sem segít, hogy percek óta bambulsz a tükörbe. Mellesleg ha most nem valami roham közepén vagy éppen, hanem azon gondolkozol, hogy miért engedtelek be az otthonomba azok után, ahogy köszöntöttél, arra is ez a válaszom: borzalmasan nézel ki.
- Hát persze, és újabban te vagy a jótündér, aki segít a rászorulókon, mert önmagát látja bennük – mondta helyettem a tükörképem. Egy töredékgondolatom bokán rúgta. Viselkedj. Szükséged van a segítségére.
- Miért jöttél ide, Field? – állt meg mellettem Piton, kezében a véres ronggyal, amire olyan nagyon hasonlítottak a ruháim. - Mi a franc történt veled?

Lehunytam a szemem, majd vettem néhány mély levegõt. Talán nem is olyan keveset, mint akartam. De Piton becsületére legyen mondva, türelmesen kivárta, amíg végre felé fordultam.
- Regulus meghalt.
- Tessék? – A rongy undorító placcsanással ért földet, Piton azonban oda sem nézett, csak meredt rám az arcára alvadt rengeteg vér mögül.
- Jól hallottad – feleltem hûvösen, aztán remegõ tagjaimat palástolva megvizsgáltam a szobát, és rövid tétovázás után a szakadt kanapához sétáltam.

Egy perc sem telt belé, Piton már szemben ült velem.
- Most?
- Percre pontosan kéred az idõpontot? Mert akkor rászívtál, én sem tudom. Valamikor ma este.
- És te ide jöttél. Hozzám. – A kezét felemelve jelezte, hogy nem vár választ, majd dörzsölgetni kezdte a halántékát. – Te ölted meg?
Igen. Az ösztönös válasz hála Istennek a torkomban rekedt, mert a gyertya még utoljára teljes fénnyel égett, és bár a szívem halott volt, az eszem még élt. Úgyhogy azt feleltem:
- Nem. Te.

*


- Ennek semmi értelme. Becsöngetsz ide talpig véresen, szemmel láthatóan nem vagy magadnál és teljesen szét vagy csúszva érzelmileg, eltöröd az orrom, azt mondod, meghalt a võlegényed, elõadsz valami mesét arról, hogy módosítanunk kell az emlékeimet, hogy úgy tegyünk, mintha én öltem volna meg, és azt várod, hogy ebbe én belemenjek? – Piton fel-alá járkált a szobában, miközben idõközönként gyilkos pillantásokat lövellt felém, de volt valami a viselkedésében, ami azt sugallta, valahogy mégiscsak mögé lát a dolgoknak, mégiscsak érzi, hogy nem véletlenül jöttem ma ide.
- Azt kell mondanod, hogy Reg szakított velem, aztán szökni készült, mert elege lett a halálfalóságból, de te rajtakaptad, aztán megölted. Tudom, hogy neked kellett rajtatartanod a szemed az Eskü óta, ezt meg se próbáld tagadni. Nem mondom, hogy követted vagy ilyesmi, de figyelted, hogy mire hogy reagál, és tudom, hogy ma nem ücsörgött egész nap a könyvtárban, hanem jelentenie kellett a Nagyúrnak a muglik lemészárlásáról…; és mivel te figyelted meg, te is ott voltál, igaz?
- Mire akarsz kilyukadni, Field? – mordult rám.
- Arra, hogy a te nagyuracskát a gyanú legkisebb szikrája nélkül el fogja hinni, ha azt mondod, a jelentés után rossz elõérzeted volt, és követted Regulust, aztán amikor el akart menekülni az országból, szóváltásba keveredtetek, megtudtad, hogy szakított velem, és tudtad, hogy meg kell ölnöd, mert az árulásnál nagyobb bûn nincs.
- Még ha tudnék is hazudni a Nagyúrnak, miért tenném? Mi történt igazából Blackkel?
- A bátyám, a nagyanyám…; - Gondolkozz, Meredith, gondolkozz. Regulus meghalt. Megkért erre. Meghalt. Megkért. A kezedet is. Az életedet. Te az övét. Egymásét. Meghalt. Regulus meghalt. – A Nagyúr megbízik bennük, igaz? Õk látták, hogy feldúltan bezárkóztam a szobámba, miután olyan hirtelen hazaestem. Minden okuk meglesz rá, hogy azt higgyék, Regulus miatt voltam kiborulva…;
- Mert nem így volt?
- Akkor nem – kaptam föl a fejem. A könnyek a számba csorogtak remegõ ajkaim között. – Most igen.

Piton dühösen fújta ki a levegõt, és egy pillanatra nagyon hasonlított az ellenszenves hõsre Harry Potter emlékeibõl. Láttam, hogy nagyon feszült, de azt is láttam, hogy látja, hogy valami szörnyûség történt, hogy érzi a felelõsséget, amit a vállára pakoltam azzal, hogy idejöttem ma éjjel.
- Mit akarsz tõlem, Meredith? – kérdezte egészen nyugodtan.
- Te voltál az, aki elmondta nekem, hogy a húgom él. Nem kellett volna reményt adnod, így utólag talán jobb is lett volna, ha nem teszed, de akkor az a világot jelentette nekem. „Lucius egy hülye barom, ne foglalkozz vele. A húgod jól van.” Ezt mondtad. Nem volt muszáj, de megvigasztaltál. Tudom, hogy jó ember vagy.
- Halálfaló vagyok.
- Tudom. Tudom! – kiáltottam, és a fejemet a kezembe temettem, onnan pislogtam fel rá. - De Perselus, meg kell tenned, amit kérek, hogy megmenthesselek életed legnagyobb hibájától.
- Mirõl beszélsz már megint? Merlinre, neked a Mungóban lenne a helyed, már akkor oda kellett volna vinnem, amikor betoppantál, csak azt hittem, az a biztonságosabb, ha titokban küldelek el innen, hogy senki nem tudja, meg, hogy nálam jártál, se a tieid, se az enyémek közül, mert fogalmad sincs, milyen veszélyes ez…;
- A Mungóba? Lilyhez?

Piton összerándult a név hallatán. A tekintetébõl minden jóindulat kiürült, csak valami vadállati félelem maradt benne és az elszántság, hogy az utolsó leheletéig védje magát. Az ereimben meghûlt az a halott vérem. Hadartam. Az életemért. Regulusért. Harryért. Magam sem tudtam már, hogyan és miért.
- Tudom, hogy szereted. Tudom, hogy az életed árán is megvédenéd még úgy is, hogy Jamesszel van, akit gyûlölsz. Tudom, hogy olyan õszintén szereted, hogy még az sem számít, hogy mással van, csak éljen. Perselus, ha segítesz nekem, megakadályozhatod, hogy miattad haljon meg. Van egy jóslat, amit te fogsz elõször hallani, amivel hûséges halálfalóként rohansz majd a Nagyúrhoz, mert fogalmad sem lesz, hogy Lily gyermekérõl szól, és álmodban sem jut eszedbe, hogy a Nagyúr megöli majd érte, bárhogy könyörögsz is az életéért. Tudom, hogy most még semmi okod nincs hinni ebben, de kérlek…; A jóslat miatt a Nagyúr bizalmába tudnál férkõzni, de ahhoz, hogy megmentsük Lilyt, más utat kell választanod, máshogy kell megnyerned a Nagyurat…; Ezzel. Regulus meggyilkolásával. Azután megvédheted azt, akit szeretsz, csak segíts nekem megvédeni azokat, akiket én szeretek. Tudod, hogy bûbájtanból zseninek kiáltottak ki engem. Tudod, hogy a memóriamódosítást még ilyen állapotban is kirázom a kisujjamból. Tudod, hogy ha önként belemész, még maga a Nagyúr sem jön majd rá, hogy valaki belenyúlt a fejedbe. Tudod, hogy bele tudom ültetni a hamis emléket, és tudod, hogy Lily erõt ad majd ahhoz, hogy minden mástól távol tartsd benne a fõnöködet. Tudod, mert rájöttél, hogy Regulus is ezt tette az Eskü elõtt. Te rájöttél. Biztosan rájöttél. Segíts nekem. Segítsünk egymásnak. Kérlek…;

Pislákolt a gyertya; pislákoltak a fények Piton házában is, mert meg-megcsapta õket egy bûbáj szele. A változásé. Egy ígéreté. Egy elmúló életé.

Azután kialudt a láng.

~o~


/Tudnod kell, hogy ami ezután következik, azt darabonként szedtem össze, ahogy saját magamat is. Meredith Field, a háromlábú szék a földön hevert, és nagyon sokan nagyon sokáig hajoltak le érte, amíg végre újra talpra állt. Az, amit hallani fogsz, az õ történetük az én történetemrõl: arról az idõrõl, amikor szilánkokra törtem, és nem voltam, mert Õ sem volt már./
Be kell jelentkezned bejelentkezés (regisztrálás) a vélemény írásához.